Select Page

Jesenske počitnice so podaljšane

Sedaj je tudi uradno, da so se s posebnim sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport jesenske počitnice podaljšale za teden dni, torej do vključno nedelje, 8. 11. 2020. V izjavi za javnost je ministrica poudarila, da to ne pomeni, da se bo podaljšalo šolsko leto, ampak se bo teh 5 dni nadomestilo skozi šolsko leto.

Kako bo potekalo šolsko delo po počitnicah, je odvisno od epidemioloških razmer v državi. Iskreno pa upamo, da s poukom v šoli. Ko prejmemo uradne informacije, vas takoj obvestimo.

Tečaj nemščine

Spoštovani starši, skrbniki.

Ta teden se tečaj nemščine za 1. in 2. razred ne bo izvajal.

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Pouk od 19. – 23. oktobra 2020

Spoštovani starši, skrbniki,

kot smo vas že obvestili, bo v naslednjem tednu zaradi slabe epidemiološke situacije pouk potekal prilagojeno.

Učenci od 1. – 5. razreda bodo imeli »šolo v šoli«. Pouk zanje bo ostal nespremenjen – vsi učenci razreda torej v svoji učilnici s svojo učiteljico. Izvedba dodatnega športnega programa, neobveznih izbirnih predmetov in fakultative bo potekala po ustaljenem urniku, enako tečaj nemščine. Kosilo bodo odslej učenci jedli v jedilnici po pouku. Na spletni strani šole ste lahko že prebrali, se ne bodo izvajale NOBENE aktivnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci (nogomet, judo, karate, košarka, šah), tudi ne bo v prostorih šole dopolnilnega pouka srbskega jezika.

Če se odločite, da bo vaš otrok prihajal v šolo ali odhajal iz nje ob drugačnih urah kot doslej, prosimo, sporočite to čim prej razredničarki otroka.

Učenci od 6. – 9. razreda bodo imeli »šolo na daljavo«. Delo na daljavo bo potekalo s pomočjo spletnih učilnic MOODLE (Arnes) in videokonferenčnega sistema MICROSOFT TEAMS. Oboje učencSupport Groups - Dbsa - Hands Together Logo Clipart - Full Size Clipart  (#88658) - PinCliparti poznajo, so pa na spletni strani šole povezave do pomoči (http://tabor11.splet.arnes.si/aai-navodila/). V kolikor se težave pojavijo (ali zaradi tehnike ali zaradi vsebine), naj se učenci obrnejo na učitelja predmeta ali razredničarko (elektronski naslovi vseh so na spletni strani šole v zavihku ZAPOSLENI). Pouk bo potekal po ustaljenem urniku, tudi načrtovani dnevi dejavnosti bodo izpeljani. Vsa učna gradiva bodo učenci imeli na voljo v eučilnicah najkasneje do 8. ure zjutraj. Pri nekaterih predmetih so se učenci z učitelji (na željo učencev) dogovorili za tedenske zadolžitve. Na daljavo bosta potekala dodatna strokovna pomoč in dopolnilni pouk, tudi izbirni predmeti in fakultativni pouk.

Vsem nam je jasno, da pouk v šoli in pouk na daljavo nista enaka, se bomo pa zato vsi toliko bolj potrudili – saj vemo: SKUPAJ ZMOREMO!

Kolektiv OŠ Tabor I Maribor

Dostopnost