Select Page

Fakultativni pouk, tečaj nemščine in ID Prva pomoč

S prihodnjim tednom, torej od 29. 3. 2021, bomo ponovno pričeli z izvajanjem fakultative nemščine, tečaja nemščine in sistemizirane ID Prva pomoč v živo. Ker moramo slediti navodilom NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ, je izvedba nekoliko prilagojena – oddelki se med seboj ne smejo mešati.

VSI obvezni in neobvezni izbirni predmeti bodo zaenkrat potekali še na daljavo.

Urniki izvedbe so dosegljivi na:URNIK_fakultativa, tečaj, Prva pomoč

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje

Šolsko tekmovanje za Proteusovo priznanje je potekalo v torek, 9.3.
Med petimi tekmovalkami sta bronasto priznanje osvojili
Ema Šinkovec in Lana Špehar iz 9.c razreda.
Lani bomo držali pesti še na državnem tekmovanju, ki bo v petek, 16.4.

Čestitke vsem tekmovalkam za izkazano znanje!

Mentorica: Nataša Štok

Scratch – tekmovanje v programiranju

Šolsko tekmovanje v programiranju v orodju Scratch je potekalo od 14.1. do 21.1. V kategoriji 8. in 9. razredov je bil najboljši Maj Bombek (8. c), ki se je uvrstil na državno tekmovanje. V kategoriji 4. in 5. razredov pa so tekmovali Vid Brezner (4. c), Lana Draguljič (5. c) in Tai Strmčnik (5. a). Na državnem tekmovanju, ki je tudi potekalo na daljavo, je Maj Bombek osvojil odlično 6. mesto, ter srebrno priznanje.

Čestitke.

 

Zbiranje papirja!

PAPIRJA v ŠOLI trenutno ne zbiramo. Načrtovane zbiralne akcije v šoli so odpadle.

Zbiranje papirja kljub temu poteka. Papir odpeljete na podjetje SUROVINA, Lahova ulica 40. Tam vam bodo izstavili tehtalni list z zapisanim razredom. Tega prinesejo učenci razredničarki.

Zbiramo REVIJE, ČASOPISE, REKLAME in NE KARTONA!

Hvala vsem, ki to pridno že počnete.                                                                        Saša Simonovič

Nacionalno preverjanje znanja – 9. razred

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primer-javi z vrstniki v državi).

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF,  63/13 in št. 46/16 – ZOFVI-L). Podrobneje ureditev nacionalnega preverjanja znanja predpisujejo še: Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13 in št. 49/17), Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, št. 56/12 – popr.,  št. 20/19 in št. 36/19), Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in št. 51/13).

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.”

NPZ vodi Državni izpitni centerRIC (spletna stran: http://www.ric.si/ ). Za izvedbo NPZ je na šoli odgovorna ravnateljica. Namestnica ravnateljice za NPZ je mag. Barbara Rozman.

MIZŠ in Državna komisija za izvedbo NPZ sta oktobra 2020 sprejeli odločitev, da se napori vložijo v to, da se NPZ v šolskem letu 2020/2021 zagotovo izvede.

Osnovne informacije so dosegljive na Informacije_NPZ_2021

NPZ bodo opravljali učenci 9. razreda iz slovenščine, matematike ter angleščine.

Velika želja je, da bi se NPZ izvedel kot v prejšnjih letih tako, da bi učenci reševali natisnjene naloge, vendar se zaradi trenutne epidemiološke situacije v zvezi COVID 19 zavedamo, da moramo preveriti tudi možnost izpeljave v elektronski obliki.

Zato je bila sprejeta odločitev, da se v ponedeljek, 22. marca 2021, izvede poskusno e-testiranje. Odločitev o načinu izvedbe NPZ, v klasični obliki ali elektronski obliki bo sprejeta konec meseca marca 2021; tudi na podlagi rezultatov poskusnega e-testiranja in epidemioloških razmer.

Na OŠ Tabor I Maribor se bo poskusno testiranje za učence 9. razreda izvajalo po naslednjem razporedu :

ODDELEK ŠOLSKA URA
9. B PREDURA  + 1.
9. A 2. + 3.
9. C 4. + 5.

Z izvedbo poskusnega testiranja se bodo učenci seznanili s programom za e-testiranje. G. računalnikar bo učencem pojasnil, kako vstopijo v program, kako rešujejo različne tipe nalog, kako uporabljajo orodja in pripomočke za reševanje nalog, kako oddajo teste ipd.

S poskusnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev.

Učenci bodo reševali naloge na testu, ki bo sestavljen iz treh delov:

 • 1/3 testa naloge iz SLOVENŠČINE,
 • 1/3 testa naloge iz MATEMATIKE,
 • 1/3 testa naloge iz ANGLEŠČINE.

Predviden čas za reševanja testa je 45 minut.

Poskusni e-testi bodo zajeli čim več različnih tipov nalog, saj so namenjeni spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e-obliki.

Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

Za izvedbo poskusnega e-testiranja je za vsak oddelek devetošolcev namenjenih največ 90 minut. To bo dovolj časa, da:

 • se učenci seznanijo s programom,
 • rešijo test,
 • se računalniška učilnica po uporabi ustrezno prezrači in razkuži v skladu z navodili NIJZ.

 

Morda še:

Za nacionalno preverjanje znanja niso potrebne nobene posebne priprave, saj ni namen ocenjevati znanje posameznih učencev.

Rezultat NPZ letos ne bo vplival na vpis v srednjo šolo.

Nacionalno preverjanje znanja – 6. razred

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primer-javi z vrstniki v državi).

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF,  63/13 in št. 46/16 – ZOFVI-L). Podrobneje ureditev nacionalnega preverjanja znanja predpisujejo še: Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13 in št. 49/17), Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, št. 56/12 – popr.,  št. 20/19 in št. 36/19), Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in št. 51/13).

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.”

NPZ vodi Državni izpitni centerRIC (spletna stran: http://www.ric.si/ ). Za izvedbo NPZ je na šoli odgovorna ravnateljica. Namestnica ravnateljice za NPZ je mag. Barbara Rozman.

MIZŠ in Državna komisija za izvedbo NPZ sta oktobra 2020 sprejeli odločitev, da se napori vložijo v to, da se NPZ v šolskem letu 2020/2021 zagotovo izvede.

Osnovne informacije so dosegljive na Informacije_NPZ_2021

NPZ bodo opravljali učenci 6. razreda iz slovenščine, matematike ter angleščine.

Velika želja je, da bi se NPZ izvedel kot v prejšnjih letih tako, da bi učenci reševali natisnjene naloge, vendar se zaradi trenutne epidemiološke situacije v zvezi COVID 19 zavedamo, da moramo preveriti tudi možnost izpeljave v elektronski obliki. Zato je bila sprejeta odločitev, da se v sredo, 24. marca 2021, izvede poskusno e-testiranje.

Odločitev o načinu izvedbe NPZ, v klasični obliki ali elektronski obliki bo sprejeta konec meseca marca 2021; tudi na podlagi rezultatov poskusnega e-testiranja in epidemioloških razmer.

Na OŠ Tabor I Maribor se bo poskusno testiranje za učence 6. razreda izvajalo po naslednjem razporedu :

ODDELEK ŠOLSKA URA
6. A 2. + 3.
6. B 4. + 5.
6. C 6. + 7.

 

Z izvedbo poskusnega testiranja se bodo učenci seznanili s programom za e-testiranje. G. računalnikar bo učencem pojasnil, kako vstopijo v program, kako rešujejo različne tipe nalog, kako uporabljajo orodja in pripomočke za reševanje nalog, kako oddajo teste ipd. S poskusnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev.

Učenci bodo reševali naloge na testu, ki bo sestavljen iz treh delov:

 • 1/3 testa naloge iz SLOVENŠČINE,
 • 1/3 testa naloge iz MATEMATIKE,
 • 1/3 testa naloge iz ANGLEŠČINE.

Predviden čas za reševanja testa je 45 minut.

Poskusni e-testi bodo zajeli čim več različnih tipov nalog, saj so namenjeni spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e-obliki.

Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

Za izvedbo poskusnega e-testiranja je za vsak oddelek šestošolcev namenjenih največ 90 minut. To bo dovolj časa, da:

 • se učenci seznanijo s programom,
 • rešijo test,
 • se računalniška učilnica po uporabi ustrezno prezrači in razkuži v skladu z navodili NIJZ.

 

Morda še:

Za nacionalno preverjanje znanja niso potrebne nobene posebne priprave, saj ni namen ocenjevati znanje posameznih učencev.

Dostopnost