Select Page

Zaključek zbiralne akcije papirja – 3. a

V letošnjem šolskem letu so se posebno izkazali učenci 3. a, ki so zbrali kar 1850 kg papirja.  Z visoko ekološko zavestjo, skrbjo za naravo in s pridnimi rokami so tudi v času kovid karantene marljivo “kupčkali” papir in ga zbrali največ na šoli v kategoriji mlajših učencev. Za nagrado sta jih ob zaključku akcije obiskali ga. ravnateljica, dr. Martina Rajšp in mentorica zbiralnih akcij učiteljica Saša Simonovič. S seboj sta prinesli slastne pice velikanke, odličen sladoled in družabno igro, ki jim bo krajšala čas med odmori. Hvala obema za darila. Hkrati se zahvaljujem tudi staršem učencev, ki so svoje otroke spodbujali in jim pri akciji pomagali.

Razredničarka Lilijana Kaučič

Zadnji šolski dan

Spoštovani starši, skrbniki!

Pa smo prišli že skoraj do konca šolskega leta 2019/2020. Šolskega leta, ki smo ga pričeli nič hudega sluteč, polni pričakovanj, želja po dogodivščinah, prijetnih trenutkih… Potem pa nas je januarja presenetila gripa in marca korona. Prav zaradi slednje smo vsi skupaj ustvarjali novo poglavje v slovenskem osnovnem šolanju ter dokazali, da SKUPAJ ZMOREMO. Skrbeli smo zase in za druge ter spretno prikrmarili ladjo do sredine maja, ko smo se pričeli postopoma vračati k pouku v šolske prostore. Vestno smo se prilagajali priporočilom in zahtevam šolskega ministrstva in NIJZ ter tudi tedensko spreminjali organizacijo dela. Pa smo jo! In sedaj stojimo že pred vrati dooolgih počitnic.

Zadnji dan pouka bo v sredo, 24. junija 2020. Ta dan bo namenjen proslavi ob dnevu državnosti (izpeljana bo po šolskem radiu), razdelitvi spričeval, pohval, nagrad in slovesu od razredničarke in sošolcev. Z aktivnostmi bomo zaključili ob 11.00, ko bodo razredničarke pospremile učence na ploščad pred šolo.

Tudi zadnji dan bomo organizirali jutranje varstvo, otrokom pa bosta na voljo zajtrk in dopoldanska malica.

Kosila za učence od 6. do 8. razreda ne bo.  Staršem učencev od 6. do 8. razreda za ta dan ni potrebno odjaviti kosila.

Za učence od 1. do 5. razreda bo tudi zadnji šolski dan organizirano podaljšano bivanje in kosilo ter popoldanska malica.

Mnogi ste že sporočili, da bo vaš otrok zadnji šolski dan odšel domov takoj po pouku. Ker se želimo tudi za ta dan primerno organizirati, prosimo, da do petka, 19. 6. 2020, pisno javite razredničarki, do kdaj bo vaš otrok zadnji šolski dan v šoli in katere obroke bo imel. V kolikor do petka ne sporočite svoje odločitve, pomeni, da bo otrok odšel domov takoj po pouku in da ta dan ne bo imel kosila.

Naj se ob koncu ponovno zahvalimo vsem skupaj in vsakemu posebej, spoštovani starši/skrbniki, da smo delali z roko v roki, si zaupali in verjeli drug drugemu ter tako ustvarjali najboljše kar zmoremo. S skupnim delom nadaljujemo v torek, 1. septembra 2020!

Kolektiv OŠ Tabor I Maribor

 

Zahvala staršem

Spoštovani starši, skrbniki,

za nami je obdobje, ki ga ni nihče pričakoval, si ga želel ali si ga sploh znal predstavljati. Čas korone je prinesel mnoge spremembe, tudi v šolanju. Popolnoma vsi smo bili v ponedeljek,16. 3. 2020, postavljeni pred nov izziv. Iskrena hvala, da ste nam stali ob strani in da smo z roko v roki peljali naše učence, vaše otroke, skozi to poglavje šolske zgodovine. Dokazali smo, da SKUPAJ ZMOREMO.

Vračanje gradiv v šolsko knjižnico

Spoštovani starši/skrbniki!
Bliža se zaključek šolskega leta in zato je potrebno v šolsko knjižnico vrniti vso izposojeno gradivo.

1. Izposojene knjige je v šolsko knjižnico mogoče vrniti vsak dan med 12.00 in 14.30. Izposojamo pa le še gradivo, ki ga učenec nujo potrebuje za pouk.

2. Vračanje učbeniških kompletov v šolsko knjižnico bo potekalo po urniku, ki ga prilagamo v priponki. Prosimo, da na izbrani dan učenci prinesejo vse izposojene učbenike. Če morebiti katerega še potrebujejo, se bomo dogovorili za podaljšanje izposoje.

Knjižničarka: Mira Lorber

Vračanje učbeniških kompletov>>> – urnik vračanja

Ponovno vsi skupaj v šoli

Spoštovani starši/skrbniki,

v osnovne šole se v ponedeljek, 1. 6. 2020 vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1.6.2020 za vse ZDRAVE učence potekalo v oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je za novo situacijo še pripravil NIJZ. Tako bo vstop v šolo dovoljen le tistim učencem 4. – 8. razreda, ki bodo v ponedeljek oz. sredo s seboj prinesli s strani staršev/skrbnikov podpisano izjavo (Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo), da otrok ni bil v zadnjih 14 –ih dnevih okužen s COVID-19 oz. ni bil zadnjih 14 dni, kolikor veste, v stiku z nobenim z njim okuženim bolnikom. V kolikor imate težave z natisom izjave, jo lahko prevzamete in izpolnite med 7.00 in 8.15 na vhodu šole.

Kako bo v juniju izgledalo delo v šoli?

 • Od ponedeljka, 1. 6. 2020, pouk za učence prvega triletja ne bo potekal več v manjših učnih skupinah. Pouk bo ponovno za vse učence v njihovih matičnih učilnicah.
 • Od ponedeljka, 1. 6. 2020, ne bo več pouka na daljavo za učence 4. in 5. razreda. Pouk bo potekal v šoli v njihovih matičnih učilnicah.
 • Od srede, 3. 6. 2020, ne bo več pouka na daljavo za učence 6., 7. in 8 razreda. Pouk bo potekal v šoli v njihovih matičnih učilnicah. Matična učilnica 8. a bo v U 24.
 • Od ponedeljka, 1. 6. 2020, pouk za učence devetega razreda ne bo potekal več v manjših učnih skupinah.
 • Od zapisanih datumov izobraževanja na daljavo več ne bo!

V kolikor ima vaš otrok zdravstvene omejitve, je potrebno pridobiti individualno oceno tveganja (oceno opravi izbrani pediater ali lečeči subspecialist po posvetu z družino), pri čemer ocena temelji na trenutnem stanju aktivnosti bolezni, terapiji, dodatnih faktorjih tveganja in lokalni epidemiološki situaciji. Če lečeči specialist oceni, da ne obstaja dodatno tveganje za COVID-19, otrok lahko pride v šolo.Sorojenci otroka z zdravstvenimi omejitvami lahko grejo v šolo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužb. V kolikor torej pridobite dokazila, da vaš otrok ne more v šolo, ima vaš otrok status »bolnega učenca«. Pomeni, da ste starši dolžni pridobiti manjkajoče učne vsebine sami – otroku torej ne bodo več dnevno posredovane s strani šole oz. učiteljev. Vsi tisti učenci prvega triletja, ki se od 18. 5. 2020 po predložitvi zdravniških dokazil šolajo na domu, potrebujejo za vključitev k pouku zdravniško dokazilo, da to lahko napravijo.

 • V šolo vstopajo le učenci, starši jih pospremijo najdlje do vhodnih vrat šole.
 • V šolo vstopajo učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, 10 minut pred začetkom pouka.
 • Odhod domov: učenci, ki niso vključeni v OPB, bodo takoj po zadnji aktivnosti oz. kosilu zapustili šolo.
 • Učenci, ki so vključeni v OPB: ob dogovorjeni uri (predlagamo, da jo otroku napišete v beležko), bo otrok odhajal iz šole. Ker bo v šoli sedaj več otrok, vam iskanja otrok po učilnicah ne zmoremo več zagotoviti. Ne velja pa to za učence prvega razreda – te vam bomo še vnaprej ob dogovorjeni uri pripeljali do vhoda.V izogib slabi volji, prosimo, upoštevajte zapisano.
 • Pouk bo potekal po urniku, ki je veljal pred zaprtjem šole, torej pred korono (http://tabor11.splet.arnes.si/urniki-20192020/).
 • Do nadaljnjega se ne bodo izvajale interesne dejavnosti. Se bo pa nadaljeval fakultativni pouk in izbirni predmeti.
 • Sporočamo tudi, da ne zmoremo zagotoviti popolnoma ločenega jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.
 • Priporočeno je, da vsi otroci starejši od 12 let v objektu šole (razen med šolskimi urami) nosijo obrazne maske. Če želite, da jo vaš otrok ima, naj jo prinese s seboj. Se bomo pa trudili zagotavljati socialno distanco.
 • Učenci od ponedeljka, 1. 6. 2020, spet uporabljajo svoje običajne garderobe.
 • Prosimo, da otroci v šolo ne prinašajo svojih igrač.
 • Do nadaljnjega si v šoli otroci ne bodo umivali zob.
 • Dopoldansko malico bodo učenci jedli v učilnicah, kosilo pa po prilagojenem urniku v jedilnici. Tudi zajtrk in popoldansko malico bodo učenci zaužili v jedilnici. Za evidentiranje obrokov bodo potrebovali ključke.
 • Od 1. junija 2020 naprej veljajo vse prijave na jutranje varstvo, zajtrk, malico, kosilo, OPB, popoldansko malico tako, kot je bilo v začetku šolskega leta in ne v skladu s prijavami, ki ste jih oddali ob ponovni vrnitvi otrok v šolo 18. 5. 2020! V kolikor želite to spremeniti, čim prej javite razredniku svojega otroka.
 • Ker se temperature dnevno višajo in ker pitnikov v šoli (še) ne bomo uporabljali, predlagamo, da vaš otrok s seboj v šolo dnevno prinaša bidon. Bodo pa gotovo imeli otroci na voljo v šoli dostop do sveže vode in ob obrokih tudi pijačo.
 • Načrtovanih zaključnih in ostalih ekskurzij v tem šolskem letu ne bo, enako velja za šole v naravi in kolesarski izpit. Slednjega bodo učenci, ki ga zaradi razmer ni šlo opraviti v tem šolskem letu, opravljali v začetku prihodnjega.

Iskreno prosimo, da upoštevate zapisano. Jasno nam je, vam in nam, da kljub vsemu veselju, da se ponovno snidemo, ne bo enostavno. Zagotovo pa nam bo skupaj uspelo – saj veste: SKUPAJ ZMOREMO!

 

 

 

 

Eko športni dan tretjih razredov

Z učenci tretjih razredov smo v  Betnavskem gozdu izvedli športni eko dan. Z vsemi čutili smo zaznavali gozdne vtise in ugotavljali dobrodejne vplive gibanja v naravi na naše zdravje. Prisluhnili smo zvokom, uživali ob vonju gozda, spoznavali smo velikost gozdnih dreves, uživali ob dotiku z mogočnimi debli ter opazovali njihovo barvitost. Zdrznili smo se ob malomarnem početju ljudi, ki ga uničujejo in onesnažujejo. Ob gimnastičnih obhodnih nalogah smo pospešili utrip naših src in se pošteno razgibali. Svoje vtise smo umetniško izrazili ob gozdnih slikah, ki smo jih ustvarili s pomočjo vejic, listkov in ostalega, kar smo našli v podrasti in na gozdnih tleh. Naš dan smo zaključili s sprehodom do dvorca Betnava, kjer smo žalostno ugotovili propad te neprecenljive kulturne dediščine in uvideli, da bi bilo nujno poskrbeti tudi za naravno dediščino – za park ob dvorcu, ki je prav tako zapuščen.

Dostopnost