Select Page

Prvi roditeljski sestanek

Prvi roditeljski sestanek za starše/skrbnike učencev bo potekal po oddelkih v prostorih šole po naslednjem razporedu:

 • 1. razred v ponedeljek, 31. avgusta 2020, ob 18.00,
 • 3. razred v četrtek, 3. september 2020, ob 17.00,
 • 2. razred v petek, 4. septembra 2020, ob 17.00,
 • 4. razred v ponedeljek, 7. septembra 2020, ob 17.00,
 • 5. razred v torek, 8. septembra 2020, ob 17.00,
 • 6. razred v sredo, 9. septembra 2020, ob 17.00,
 • 7. razred v četrtek, 10. septembra 2020, ob 17.00,
 • 9. razred v ponedeljek, 14. septembra 2020, ob 17.00,
 • 8. razred v torek, 15. septembra 2020, ob 17.00.

Sestanki bodo potekali v matičnih učilnicah učencev in to po naslednjem protokolu:

 • Sestanka naj se zagotovo udeleži SAMO EDEN od staršev otroka, ki je zaščiten s svojo obrazno masko.
 • Približno 5 minut pred začetkom sestanka se bodo odprla šolska vrata, po vstopu staršev ob 17.05 jih ponovno zaklenemo.
 • Ob vstopu v šolo si starši razkužijo roke.
 • V učilnicah in na hodniku se upošteva socialna distanca.

Sestanki se bodo zaključili ob 18.30.

Prvi šolski dan

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, skrbniki.

V torek, 1. 9. 2020, se pričenja novo šolsko leto, ki pa bo zaradi ukrepov povezanih s COVID 19 drugačno, kot smo vajeni. Pouk bo za vse ZDRAVE učence potekal v šoli v skladu s šolskim koledarjem po tako imenovanem modelu B in smiselnim upoštevanjem priporočil NIJZ za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja. Tudi v šolskem letu 2020/2021 nas bo dnevno v šoli okoli 670. Prav zato je toliko bolj pomembno, da v šolo prihajamo le če smo zdravi. Prosimo, da si preberete naslednji dopis in se dosledno držite zapisanega: DOPIS 

Ker vemo, da ste se mnogi med vami šele pred dnevi vrnili iz držav, ki so na korona zemljevidu obarvane z rdečo barvo, prosimo, da ste še bolj pozorni na zdravstveno stanje svojega otroka. V kolikor menite, da obstaja možnost, da bi vaš otrok bil okužen s COVID 19, ga ne pošljite v šolo, njegovo odsotnost in razlog zanjo pa sporočite v tajništvo šole.

Kako bo potekal prvi šolski dan?

 • Učenci 2., 3., 4. in 5. razreda se zberejo na šolski ploščadi ob 8.40. Po pozdravnem nagovoru ravnateljice, bodo skupaj z razredničarkami odšli v svoje učilnice, kjer bodo dobili vse potrebne informacije in navodila o poteku dela v novem šolskem letu. Ob vstopu v šolo si bodo razkužili roke. Priporoča se uporaba obraznih zaščitnih mask. Aktivnosti v šoli (skupaj z malico) bodo potekale do 10.20, ko bodo razredničarke učence pospremile na ploščad pred šolo.
 • Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda se zberejo na šolski ploščadi ob 8.20. Po pozdravnem nagovoru ravnateljice, bodo skupaj z razredničarkami odšli v svoje učilnice, kjer bodo dobili vse potrebne informacije in navodila o poteku dela v novem šolskem letu. Ob vstopu v šolo si bodo razkužili roke. Obrazne zaščitne maske, ki jih prinesejo s seboj, so obvezne za učence 7., 8. in 9. razreda, za učence 6. razreda pa so pruiporočljive. Aktivnosti v šoli (skupaj z malico) bodo potekale do 10.00, ko bodo razredničarke učence pospremile na ploščad pred šolo.

Prvi šolski dan v šoli ne bo jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, tudi ne bo zajtrka, kosila in popoldanske malice.

Back to school clipart clip art school clip art teacher clipart 2 ... | Teacher clipart, Back to school clipart, School clipart

Kaj prinesejo učenci prvi šolski dan s seboj?

Šolske copate (natikači niso dovoljeni!!!), mapo in peresnico ter prazno šolsko torbo.

Učenci 3. razreda naj s seboj prinesejo popolnoma vse šolske potrebščine.

Nekaj informacij, kako bo potekalo delo v šoli

 • V šoli bodo vsi ZDRAVI učenci.
 • Pouk bo potekal v matičnih učilnicah učencev.
 • V šolo vstopajo LE učenci, starši jih pospremijo najdlje do vhodnih vrat šole.
 • Vstop v šolo je dovoljen le učenkam in učencem ter zaposlenim šole.
 • Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, vstopajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
 • Odhod domov: učenci, ki niso vključeni v OPB, bodo takoj po zadnji aktivnosti oz. kosilu zapustili šolo.
 • Učenci, ki so vključeni v OPB: ob uri, ki ste jo zapisali na prijavo v podaljšano bivanje, bo otrok odhajal iz šole. Če ste napisali na prijavo, da bo otrok odhajal iz šole ob npr. 15.30, ga bo učitelj ob tej uri poslal domov. V primeru, da boste po otroka prišli prej oz. kasneje od dogovorjene ure, to spremembo zapišite otroku v beležko, ki jo otrok pokaže učitelju podaljšanega bivanja. Učenci prvega razreda: ob dogovorjeni uri bodo prvošolci pospremljeni do vhodnih vrat. Varovanja otrok pred šolo ne moremo zagotoviti, zato po svojega otroka prihajajte pravočasno!
 • Pouk bo potekal po urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole.
 • Interesne dejavnosti se bodo izvajale v skladu s priporočili NIJZ.
 • V skladu s priporočili NIJZ bo potekal fakultativni pouk in izbirni predmeti.
 • Sporočamo, da ne zmoremo zagotoviti po razredih popolnoma ločenega jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.
 • Otroci tretjega triletja v objektu šole (razen med šolskimi urami) nosijo svoje obrazne maske. Trudili se bomo zagotavljati socialno distanco.
 • Učenci bodo uporabljali svoje garderobne omarice.
 • Prinašanje igrač v šolo ni dovoljeno.
 • Otroci si v šoli ne bodo umivali zob.
 • Dopoldansko malico bodo vsi učenci jedli v učilnicah, učenci 1. in 2. razreda bodo v učilnicah jedli tudi kosilo. Vsi ostali učenci bodo jedli kosilo po prilagojenem urniku v jedilnici. Tudi zajtrk in popoldansko malico bodo učenci zaužili v jedilnici. Za evidentiranje obrokov bodo potrebovali ključke.
 • Pitniki se v šoli ne bodo uporabljali. Predlagamo, da vaš otrok s seboj v šolo dnevno prinaša bidon. Bodo pa gotovo imeli otroci na voljo v šoli dostop do sveže vode in ob obrokih tudi pijačo.
 • Od 1. septembra 2020 naprej veljajo vse prijave na jutranje varstvo, zajtrk, malico, kosilo, OPB in popoldansko malico po podatkih, ki ste nam jih posredovali pred zaključkom prejšnjega šolskega leta.
 • Vsi dnevi dejavnosti bodo potekali v šoli ali njeni okolici, šole v naravi bodo organizirane glede na situacijo s COVID-19.
 • Pogovorne ure, roditeljski sestanki (razen prvega), pogovorna okna … potekajo na daljavo ali po telefonu.

Iskreno prosimo, da upoštevate zapisano. Jasno nam je, vam in nam, da ne bo enostavno. Zagotovo pa nam bo skupaj uspelo – saj veste: SKUPAJ ZMOREMO!

Kolektiv OŠ Tabor I Maribor

RAZPIS ZA VPIS v glasbeno in baletno šolo 2020/2021 – jesenski rok

Termin preizkusa glasbenih in plesnih sposobnosti bo v ponedeljek, 24. 8. 2020, med 16. in 18. uro v prostorih Konservatorija Maribor:

 • podružnična šola Tabor, Metelkova 58, 2000 Maribor,
 • dislocirani oddelek Ruše, Falska cesta 15, 2342 Ruše.

Število vpisnih mest je omejeno. Prednost pri vpisu bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali višjo stopnjo nadarjenosti in ustrezali vpisnim pogojem.

Na spletni strani -> https://www.konservatorij-maribor.si/razpis-za-vpis-v-glasbeno-in-baletno-solo-2020-2021-jesenski-rok si lahko ogledate programe, ki jih izvajamo na naši šoli.

Veselimo se vašega obiska.

Lep pozdrav,

Dušan SLAČEK

Oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2020/2021

Obveščam Vas, da bomo šolske prostore ddajali tudi v tem šolskem letu. Jasno, dokler bomo to zaradi s COVIDOM-19 povezanimi priporočili pristojnega ministrstva in NIJZ smeli.

Šolske prostore bomo oddajali na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Tabor I Maribor v uporabo, ki ga je sprejel Svet OŠ Tabor I Maribor dne 18. 10. 2018, in v skladu z navodili ustanovitelja, Mestne občine Maribor, in sicer za obdobje med 1. 9. 2020 in 31. 12. 2020.

CENIK:

Vrsta prostora EUR / 45 min
Klasične učilnice 10,00
Učilnica z LCD projektorjem 15,00
Učilnica z računalnikom in LCD projektorjem / interaktivno tablo 25,00
Računalniška učilnica, tehniška učilnica … 50,00
Večnamenski prostor (avla) 50,00
Zunanje ograjeno šolsko igrišče 15,00

Velika telovadnica

Mala telovadnica

22,00

12,00

Navedene cene veljajo do 31. 12. 2020. Po izteku tega roka bo objavljen nov poziv v skladu s smernicami Mestne občine Maribor in ki jih bomo predvidoma prejeli do navedenega datuma.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest.

Prednost pri dodelitvi bodo imeli:

 1. uporabniki, ki bodo svojo prijavo podali prej,
 2. uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice,
 3. dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na elektronski naslov rebeka.kolar@os-tabor1.si  z naslovom Prijava na poziv za najem telovadnice.

Prijava naj obvezno vsebuje:

 • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe,
 • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe,
 • prostor najema (velika/mala telovadnica),
 • predviden termin,
 • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj)
 • število udeležencev,
 • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.

Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddajo prostorov.

Telovadnici bo možno uporabljati od 7. septembra 2020 naprej.

Martina Rajšp, ravnateljica

Dostopnost