Skoči na glavno vsebino
Select Page

Naravoslovni dan 9. razred: Ekoremediacije

V četrtek, 21.10. smo ob Dravinji pod Bočem izvedli naravoslovni dan. Območje spada med zavarovana območja Nature 2000.
Obiskali smo rastlinsko čistilno napravo, opazovalnico ptic in učni poligon za samooskrbo v vasi Dole.
Nabirali smo zelišča, si ogledali zemljanko, jurto, več različnih gred za pridelovanje zelenjave, sadovnjak in bivališča za divje opraševalce.

Prireditev ob praznovanju našega mesta

V torek, 19. oktobra 2021, so učenci iz 3. c razreda (Ema Vida, Amadou, Zoja, Eva, Luka, Maša, David, Neža, Mark, Bela) in učenka Inti Dea iz 5. b razreda nastopali na kulturni prireditvi, ki je potekala v dvorani mestne četrti Nova vas.

Program na prireditvi je potekal v okviru praznovanja našega mesta in poklonu vsem krajankam in krajanom.

Učenci so zapeli nežno pesem o prijateljstvu, Inti pa je prireditev obogatila s čutno elegantnim baletnim plesom. Vsi nastopajoči so svoj nastop opravili odlično ter z nasmehom na obrazu in dobro voljo doprinesli k prijetnemu kulturnemu druženju.

Oddajanje šolskih prostorov 2021/2022

Obveščamo Vas, da bomo šolske prostore pričeli oddajati. To bomo pričeli tako dolgo, dokler bomo zaradi s COVIDOM-19 povezanimi priporočili pristojnega ministrstva in NIJZ to smeli. Šolske prostore bomo oddajali na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Tabor I Maribor v uporabo, ki ga je sprejel Svet OŠ Tabor I Maribor dne 18. 10. 2018, in v skladu z navodili ustanovitelja, Mestne občine Maribor, in sicer za obdobje med 1. 11. 2021 in 31. 8. 2022.

Več informacij: https://tabor11.splet.arnes.si/oddaja-solskih-prostorov-v-solskem-letu-20182019/

Dostopnost