Select Page

Ocenjevanje znanja v šolskem letu 2021/2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z okrožnico šolam podalo priporočila/navodila glede ocenjevanja v tem šolskem letu, ki ga znova zaznamuje epidemija COVID 19.

V nadaljevanju vas seznanjamo z nekaterimi:

 1. Znanje učencev se praviloma ocenjuje v šoli. Učenci k ocenjevanju v šoli lahko pristopijo le, če izpolnijo pogoje, ki so določeni z Odlokom Vlade RS.
 2. Ocenjevanja, ki so izjemoma izvedena na daljavo, morajo biti skladna z načelom enakosti oz. enakih možnosti (internetna povezava, računalnik, samostojnost učenca…) ter določili Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja.
 3. Učenci, ki še niso pridobili ocen v letošnjem šolskem letu in jih zaradi odsotnosti pri predmetih, ki se izvajajo fleksibilno, ne bo možno oceniti do zaključka prvega ocenjevalnega obdobja, skladno s pravilnikom o Preverjanju in ocenjevanju, bodo neocenjeni.
 4. Pri učencih, ki zaradi odsotnosti niso ocenjeni, učitelj opravi ocenjevanje znanja vsaj enkrat do konca pouka v šolskem letu. Šola v prvem ocenjevalnem obdobju te učence šteje med neocenjene.
 5. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
 6. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
 7. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni enkrat v šolskem letu.
 8. V skladu s 27. členom Pravilnika je učenec, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne more obiskovati pouka,  lahko neocenjen iz vseh ali iz posameznih predmetov. Če je učenec neocenjen ob koncu pouka posameznega predmeta,  lahko do konca šolskega leta opravlja izpit iz tega predmeta (predmetni izpit).

Organizacija dela – 17.1. – 21.1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) bo za učenke in učence:

 • 1.A: v ponedeljek, 17. 1. 2022, pouk na daljavo, v torek, 18. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 1.B: v ponedeljek, 17. 1. 2022, do vključno četrtka, 20.1.2022, pouk na daljavo.
 • 1. C: v torek, 18. 1. 2022, do vključno četrtka, 20. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 2. A: v ponedeljek, 17. 1. 2022, do vključno srede, 19. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 2. B: v ponedeljek, 17. 1. 2022, do vključno četrtka, 20. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 2. C: v ponedeljek, 17. 1. 2022, do vključno četrtka, 20. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 3. A: v ponedeljek, 17. 1. 2022, in v torek, 18. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 3. B: v ponedeljek, 17. 1. 2022, in v torek, 18. 1. 2022, delo na daljavo.
 • 3. C: v ponedeljek, 17. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo)
 • 4. A: v ponedeljek, 17. 1. 2022, do vključno četrtka, 20. 1. 2022, delo na daljavo.
 • 4. B: v ponedeljek, 17. 1. 2022, do vključno srede, 19. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 4. C: v ponedeljek, 17. 1. 2022, do vključno srede, 19. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 5.A: od torka, 18. 1. 2022, do četrtka, 20. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 5.B: v šoli.
 • 5. C: v ponedeljek, 17. 1. 2022, do vključno torka, 18. 1. 2022, hibridni pouk (del učencev v šoli in del učencev na daljavo).
 • 6. – 9. r.: do vključno četrtka, 20. 1. 2022, na daljavo (na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19).
Dostopnost