Select Page

Obvestilo

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) bo za učenke in učence:

  • 1. A: 13. in 14. 1. 2022 – delo na daljavo,
  • 3. A: 13. in 14. 1. 2022 – del učencev bo imel pouk v šoli in del učencev bo imel pouk na daljavo (hibridni pouk),
  • 3. B: 13. in 14. 1. 2022 – del učencev bo imel pouk v šoli in del učencev bo imel pouk na daljavo (hibridni pouk),
  • 5. B: 13. in 14. 1. 2022 – del učencev bo imel pouk v šoli in del učencev bo imel pouk na daljavo (hibridni pouk),
  • 5. C: 13. in 14. 1. 2022 – del učencev bo imel pouk v šoli in del učencev bo imel pouk na daljavo (hibridni pouk),

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Ravnateljica

Obvestilo

Spoštovani starši, skrbniki.

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, se za VSE učenke in učence 6., 7., 8. in 9. razreda, od srede, 12. 1. 2022, do vključno četrtka, 20. 1. 2022 zaradi epidemioloških razmer na šoli izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo bo potekalo 7 delovnih dni. Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Pouk za učence razredne stopnje bo teh sedem dni potekal v šoli – izjema so oddelki, kjer je prišlo do visoko rizičnih tesnih stikov.

ravnateljica

Dostopnost