Skoči na glavno vsebino
Select Page

Dan reformacije, državni praznik

Ob dnevu reformacije, ki je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan, obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. V času reformacije, ki se je začela v Nemčiji, smo Slovenci dobili prvo knjigo v maternem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh − Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož Trubar.

Trubar (1508-1586) je bil osrednja osebnost reformacije na Slovenskem, verskega in družbenega gibanja, ki je v 16. stoletju vzniknilo v Nemčiji iz potrebe po preoblikovanju Cerkve. Začelo se je leta 1517, ko je nemški duhovnik Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, s katerimi je zahteval njeno prenovo. Ena od njegovih zahtev je bila tudi, da bi verniki brali Sveto pismo v maternem jeziku. To je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko. V obdobju reformacije so tako nastale prve slovenske knjige, približno polovico vseh, ki so jih napisali protestantski pisci, je prispeval Trubar. Poleg njegovega Katekizma, ki mu je dodal še Abecednik, sta iz tega obdobja pomembna prevod Svetega pisma Jurija Dalmatina in prvi slovenski pravopis Zimske urice Adama Bohoriča.

V Sloveniji je dan reformacije državni praznik od leta 1992.

Odlok vlade RS

Vlada RS je na seji 27. 10. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (ki je objavljen v UL RS, št. 170/2021 z dne 27. 10. 2021).

Odlok prične veljati 1. novembra 2021.

Naslednje bistvene spremembe, ki zadevajo učenke in učence:

1. Prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje izvajajo vsi učenci od 1. do 9. razreda.

2. Učenci izvedejo samotestiranje v domačem okolju dvakrat tedensko, in sicer v ponedeljek in sredo zjutraj pred poukom.

3. Učenci so upravičeni do 10 testov za samotestiranje na mesec.

Glede na zapisano, naj ponovno spomnim na obvezno uporabo obraznih mask:

– v skupnih prostorih za vse učence od 1. do 9. razreda,

– pri mešanju oddelkov,

– pri pouku za učence od 7 do 9. razreda, razen pri urah športa.

Zaradi resne epidemiološke situacije v državi pričakujemo, da bodo vsi otroci (razen tistih, kjer ste ali boste v torek, 2. 11. 2021, starši šoli dostavili zdravniško dokazilo o nenošenju maske) imeli obrazno masko v zgoraj zapisanih situacijah. Vse otroke, razen tistih z dokazilom, bomo opozarjali in jim masko, če je ne bodo imeli, tudi ponudili.

Prosim, da svojega nezadovoljstva ali negodovanja ob novem odloku, ne sporočate šoli, ampak, če tako presodite, pristojnim inštitucijam.

Naravoslovni dan 9. razred: Ekoremediacije

V četrtek, 21.10. smo ob Dravinji pod Bočem izvedli naravoslovni dan. Območje spada med zavarovana območja Nature 2000.
Obiskali smo rastlinsko čistilno napravo, opazovalnico ptic in učni poligon za samooskrbo v vasi Dole.
Nabirali smo zelišča, si ogledali zemljanko, jurto, več različnih gred za pridelovanje zelenjave, sadovnjak in bivališča za divje opraševalce.

Prireditev ob praznovanju našega mesta

V torek, 19. oktobra 2021, so učenci iz 3. c razreda (Ema Vida, Amadou, Zoja, Eva, Luka, Maša, David, Neža, Mark, Bela) in učenka Inti Dea iz 5. b razreda nastopali na kulturni prireditvi, ki je potekala v dvorani mestne četrti Nova vas.

Program na prireditvi je potekal v okviru praznovanja našega mesta in poklonu vsem krajankam in krajanom.

Učenci so zapeli nežno pesem o prijateljstvu, Inti pa je prireditev obogatila s čutno elegantnim baletnim plesom. Vsi nastopajoči so svoj nastop opravili odlično ter z nasmehom na obrazu in dobro voljo doprinesli k prijetnemu kulturnemu druženju.

Oddajanje šolskih prostorov 2021/2022

Obveščamo Vas, da bomo šolske prostore pričeli oddajati. To bomo pričeli tako dolgo, dokler bomo zaradi s COVIDOM-19 povezanimi priporočili pristojnega ministrstva in NIJZ to smeli. Šolske prostore bomo oddajali na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Tabor I Maribor v uporabo, ki ga je sprejel Svet OŠ Tabor I Maribor dne 18. 10. 2018, in v skladu z navodili ustanovitelja, Mestne občine Maribor, in sicer za obdobje med 1. 11. 2021 in 31. 8. 2022.

Več informacij: https://tabor11.splet.arnes.si/oddaja-solskih-prostorov-v-solskem-letu-20182019/

Dostopnost